הקרנות המחקות הפסיקו לשלם עמלת הפצה - הלקוחות התחילו לשלם עליהן עמלות קניה ומכירה לבנקעדי בן יצחק 11/02/2010

הקרנות המחקות הן מכשיר השקעה חדש יחסית בשוק ההון המקומי, אך נראה שהן כבר זוכות לפופולאריות ועשויות בהחלט להפוך ללהיט הבא בשוק ההון בשנים הקרובות. קרנות אלו הן קרנות המחויבות להשיג תשואה קרובה ככל הניתן למדדים, ומהלכים רגולטוריים שרשות ני"ע אמורה לקדם בשנה הקרובה צפויים להפוך אותן לסחירות, דבר שיגביר אף יותר את התחרות ביניהן לבין תעודות הסל. קיימים שני סוגים עיקריים של קרנות מחקות בשוק: קרנות מחקות מנייתיות (המשקיעות למעלה מ- 50% במניות) וקרנות מחקות אג"חיות (המשקיעות פחות מ- 50% מסך נכסיהן במניות).


בתי ההשקעות כבר לא מפסידים מהקרנות המחקות

בשונה מהקרנות המחקות האג"חיות, הרי שעד כה, הקרנות המחקות המנייתיות לא שילמו עמלת הפצה והבנקים יכלו לגבות עליהן מהמשקיעים עמלת ברוקראז' (עמלת קנייה ומכירה). אולם, החודש נכנס לתוקפו תיקון לחוק, הקובע כי כל הקרנות המחקות לא יהיו חייבות עוד בתשלום עמלת הפצה לבנקים.  כלומר, הפטור שחל כיום על הקרנות שמטרתן השגת תוצאות הדומות למדד מניות או סחורות כלשהו בלבד יחול מעתה גם על קרנות מחקות של מדדי אג"ח. פטור זה יגביר את התחרות בין הקרנות המחקות לתעודות הסל. שכן,  באמצעות הפחתת העלויות של עמלת הפצה למנהלי הקרנות, הם יוכלו להפחית את דמי הניהול.

האם המשקיע יהנה מביטול עמלת ההפצה?

ביטול עמלת ההפצה מהווה הזדמנות עבור מנהלי הקרנות המחקות להוריד את דמי הניהול מבלי שיצטרכו לשאת בגינן הוצאות כבדות. בפועל זה אכן קורה. אקסלנס, שמנהל את הקרנות המחקות באמצעות קסם, הודיע כבר כי יפחית את דמי הניהול בשלוש קרנות מחקות (קסם קרן מדד ממשלתי לא צמוד 2-5 שנים, קסם קרן מדד ממשלתי צמוד 2-5 שנים וקסם קרן מדד מק"מ) לאפס. מהלך זה יצרף אותו לבתי השקעות נוספים המציעים קרנות מחקות באפס דמי ניהול, ביניהם: מגדל שוקי הון שכל הקרנות המחקות שלהם פועלות ללא גביית דמי ניהול, ובתי ההשקעות דש ומנורה מבטחים פיננסים שמציעים קרן סל מק"מ באפס דמי ניהול. אולם, השמחה מוקדמת. נראה, כי עול העמלה אמנם ירד מבתי ההשקעות, אך עבר למשקיעים. בעקבות התיקון לחוק, במקום תשלום עמלת הפצה ישלמו המשקיעים בקרנות המחקות עמלות קניה ומכירה כמקובל היום בקרנות המחקות את מדדי מניות ובתעודות הסל.

בדיקת פאנדר: עמלות הברוקראז' של המשקיע גבוהות מאוד

מבדיקת פאנדר עולה, כי הפחתת עמלת ההפצה, גם אם היא מובילה להפחתת דמי ניהול ואף אי גביית דמי ניהול כלל, אינה בהכרח שיפור במצב עבור המשקיע. שכן, עמלות הברוקראז' שייגבו ממנו עבור פעולות קנייה ומכירה של קרנות מחקות, עשויות להיות גבוהות מאוד.

הלקוח תלוי בכוח ההתמקחות שלו, שמן הסתם נמוך מזה של בית ההשקעות. לא רק זאת, אלא גם שבגביית עמלות קנייה ומכירה אין הבחנה בין סוגי הקרנות המחקות האג"חיות השונות. כך שעמלת הברוקראז' של משקיע בקרן מחקה אג"חית ממשלתית עשוי להיות דדומה לעמלת המשקיע בקרן מחקה אג"חית קונצרנית. פער התשואות בין השתיים ידוע, כך שעל המשקיעים באג"ח ממשלתי לשקול היטב באמצעות איזה מכשיר השקעה לעשות זאת, והאם קרן מחקה היא באמת השקעה נבונה באפיק זה.

כעת, משהתחילו הבנקים לגבות עמלת ברוקראז' על קרנות מחקות, הרי שזה אמור להיות קטליזטור עבור בנק ישראל לחקור את מבנה העמלות. על בנק ישראל מוטלת כעת החובה להגביר את הפיקוח על עמלות הקנייה והמכירה שגובים הבנקים, ואנו מקווים כי יעשה זאת במהרה ושהתוצאות של פיקוח זה לא יאחרו לבוא.

תגובת הרשות לני"ע:

מטרת ביטול עמלת ההפצה היא להשוות את התנאים של הקרנות המחקות לתעודות הסל. זהו למעשה שלב אחד לפני הפיכת הקרנות המחקות לקרנות סל. עוד נמסר מהרשות לני"ע כי נושא הברוקראז' נמצא בידי בנק ישראל והם מנועים מלעסוק בכך.

מבנק ישראל נמסר כי:

"תעריפון העמלות ליחידים ועסקים קטנים קובע הבחנה לעניין עמלת קנייה ומכירה בין ניירות ערך הנסחרים בבורסה, ובכלל זה קרנות נאמנות מחקות, לבין מלוות קצרי מועד. בגין מלווה קצר מועד נגבית על ידי הבנקים ככלל עמלה נמוכה יותר מאשר על יתר ניירות הערך. שני סוגי העמלות אינן מצויות בפיקוח כלשהו, שכן מדובר בתחום שקיימת בו תחרות רבה במערכת הבנקאית ואף מחוץ לה. קרנות המחקות מק"מים הינן קרנות, ולא מלווה קצר מועד, ואם אומנם הבנקים גובים בגין קנייתם או מכירתם עמלה הנהוגה אצלם עבור כלל ניירות הערך, אין זה סותר את תעריפון העמלות. הבנקים כמובן ראשים לקבוע עמלה מופחתת לקרנות המחקות מק"מ ואף לתת הנחות והטבות שונות ללקוחותיהם, לפי שיקול דעתם העסקי."

ומה חושבים בבתי ההשקעות?

שאלנו שחקנים בענף איך ישפיעו עמלות קנייה ומכירה על ההחלטה לקנות קרנות מחקות בשלב זה שהן עדיין לא נסחרות במשך היום? והאם זה יביא דווקא לפריחה של מחקות מנייתיות?

רמי מנור, סמנכ"ל שיווק אינדקס תעודות סל טוען כי: "עמלות קנייה/מכירה מקטינות את האטרקטיביות של הקרנות המחקות. למעשה נוצר מצב בו הקרנות המחקות גובות עמלות כמו ניירות ערך סחירים למרות שהן לא נסחרות. נושא הסחירות חשוב במיוחד בקרנות המחקות המנייתיות. בסגמנט המנייתי יש משמעות גדולה יותר לעיתוי הכניסה או היציאה מהשוק. אם נשווה לתעודות סל. תעודות סל לא רק שנסחרות בצורה מלאה אלא גם מתחייבות לתשואת המדד".

שגיא שטיין, מנכ"ל מגדל קרנות נאמנות אומר בנושא כי: "עמלת ההפצה אשר בוטלה בקרנות האג"ח המחקות הייתה השלב המקדים במעבר מקרנות מחקות לקרנות סל הנסחרות באופן רציף . הורדת עמלת ההפצה בקרנות המחקות השוותה למעשה את מעמדן בכל האמור לעלויות הלקוח הנגבות על ידי הבנק לאילו של תעודות הסל.

כיום העמלות הנגבות מהלקוח בקניית תעודת סל או קרן מחקה זהות בכל התעודות במרבית הבנקים בין אם הן נגבות על קניית קרן מחקה או תעודת סל על מק"מ ובין אם הקניה היא של קרן מחקה או תעודת סל על מדד מניות. עיוות זה מטה את זרימת הכספים לאפיקים בעלות תשואות גלומות או תנודתיות גבוהה יותר.

ללקוח קמעונאי המשלם עמלות גבוהות עדיף לרכוש קרנות מחקות או תעודות סל על מדדי התל בונד, האג"ח הממשלתי הארוך והבינוני וכמובן מדדי המניות על פני רכישה של תעודות סל על המק"מ או האג"ח הממשלתי הקצר.

ללקוחות מוסדיים או קמעונאיים גדולים המשלמים עמלות נמוכות מאוד, הרי שאין הבדל מהותי בין לקנות מק"מ ישירות, קרן מחקה על מדד המק"מ או תעודת סל ולכן עבורו השינוי הנ"ל אינו משמעותי. המאבק הקיים כיום בין הקרנות המחקות לתעודות הסל הפך צמוד יותר לאחר התאמת מבנה העלויות האחרונה על ידי הבנקים בין שני המוצרים.

התאמה זאת, יש לזכור הינה התאמה המבוצעת על ידי הבנק בלבד. בפועל עדיין קיימים הבדלים משמעותיים במבנה המוצרים. קרן נאמנות מחקה נשארת תחת כנפי המבנה המשפטי המפוקח והאיתן של קרן נאמנות ישראלית וכנגזרת מכך גם השקיפות הנדרשת על ידי הרגולטור בכל האמור לגביית כספים. כמו כן דמי הניהול נמוכים יחסית ואצל חלק מהחברות עומדים על אפס. מאידך היתרון של תעודת סל היא הסחירות הרציפה היומית שהיא מאפשרת."


הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או  או שיווק השקעות – בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא –  לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש .


דף הבית   |    מי אנחנו   |    צור קשר   |    קישורים   |    פירסום   |    הוסף למועדפים   |    תנאי השימוש באתר   |